Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

BTW Party 2015

* 1. Jakie są Twoje ogólne wrażenia z imprezy w skali 1-5 (gdzie 1 oznacza najgorszą ocenę, a 5 najlepszą) ?

What are your general impressions of the event ? Please rate on a scale of 1-5 (1 being the lowest, 5 being the highest)

1
2
3
4
5
* 2. Czy podobał Ci się klub, w którym odbyła się impreza? Oceń w na skali 1-5 (gdzie 1 oznacza najgorszą ocenę, a 5 najlepszą)

Do you like the club where the event was held? Please rate on a scale of 1-5 (1 being the lowest, 5 being the highest)

1
2
3
4
5
* 3. Jak oceniasz atrakcje podczas imprezy w skali 1-5 (gdzie 1 oznacza najgorszą ocenę, a 5 najlepszą)?

How would you rate attractions at the event on a scale of 1-5 (1 being the lowest, 5 being the highest)?

1
2
3
4
5
* 4. Co możemy zrobić lepiej ?

What can we do better?Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo!